Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 4. januar 1931

også en anden Magister

 
4 Jan. 31.1
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Hr. Poul Carit Andersen!

Det gør mig ondt, at jeg ikke kan opgive Dem Magister Olsens Adresse2. Han har boet et Sted i Nyboder3; men han er vistnok flyttet, og det er tvivlsomt, om han overhovedet endnu bor i København. Imidlertid findes der også en anden Magister, der er beskæftiget med den samme Opgave, nemlig Hr Magister Ejnar Thomsen i Struer. Jeg vil foreslå Dem en Henvendelse til ham, der i Efteråret udgav en lille biografisk Skitse "Henrik Pontoppidan" som Led af Folkeuniversitetets "Grundrids" (i Kommission ved Jespersen og Pios Forlag)4.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert stemplet 5.1.1931. tilbage
[2] Magister Olsens Adresse: Johs. P. Olsen var 1.8.1930 blevet adjunkt ved Efterslægtselskabets Skole. Han boede Valdemars Allé 44, Buddinge. tilbage
[3] Nyboder: Johs. P. Olsen flyttede fra Nyboder til Regensen som stud.mag. i 1921. tilbage
[4] Ejnar Thomsen: Henrik Pontoppidan. Udg. af Folkeuniversitetsudvalget, 1930. 15 s. Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning Nr. 383. tilbage