Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 30. december 1930

Forsøg til en Bibliografi

Poul Carit Andersen København Str., den 30-12-1930.1

Hr. Forfatter, Dr.phil. Henrik Pontoppidan.

Lige fra min Skoletid har Deres Digtning gjort et meget stærkt Indtryk på mig […]. Et Forsøg til en Bibliografi er da blevet Resultatet. Da jeg gennem Politimester Krause2 har faaet at vide, at en anden3 forlængst er i Gang med en sådan, var det naturligvis en stor Skuffelse for mig.

Da jeg måske alligevel under mit Arbejde kan være kommet på Spor efter Ting som vil kunne supplere min "Konkurants" Arbejde […] vilde det glæde mig, om De, ved at sætte mig i Forbindelse med ham, vilde være behjælpelig med at opnå et så fuldstændigt Resultat, som muligt […]

Deres ærbødige
Poul Carit Andersen

 
[1] Brevet fremtræder som originalt, men er formentlig en kladde, siden det ligger i PCA-samlingen og ikke på KB i Tilg. 306. (Skjerbæks note). tilbage
[2] Politimester Krause: Pontoppidans svigersøn Richard K., se breve fra ham til Otto Levin 18.12.1930f. tilbage
[3] en anden: cand.mag. Johs. P. Olsen. tilbage