Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
1. august 1929

Tak for Venligheden!

[visitkort]

[1.8.1929]1

[kuverten adresseret til:]
Komponisten
Hr. Poul Carit Andersen
Halfdansgade 27 St. tv.
S.

[tekst:] Tak for Venligheden!

[trykt:] Henrik Pontoppidan

 
[1] visitkort med kuvert poststemplet "1.8.1929". tilbage