Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
31. december 1928

Genhilsen

[visitkort]

31.12.28.1

Med Tak for Deres Julebrev2 og venlig Genhilsen.

[trykt:] Henrik Pontoppidan

 
[1] visitkort med kuvert. tilbage
[2] Julebrev: kendes ikke. tilbage