Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
29. juli 1931

Tak

[visitkort]

[29.7.1931]1

Hjertelig Tak
fra

[trykt:] Henrik Pontoppidan

 
[1] visitkort med kuvert poststemplet "30.7.1931". tilbage