Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
29. juni 1933

takker for tilsendte

[visitkort]

[29.6.19331]

[kuverten adresseret til:]
Komponisten
Hr. Poul Carit Andersen

[trykt:] Henrik Pontoppidan

[tekst:] takker for det venligt tilsendte

 
[1] visitkort med kuvert poststemplet "29.6.1933". tilbage