Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
30. november 1932 (sandsynlig datering)

Skal huske Deres Ønske

[30.11.19321]

Er Patient for Tiden. Skal huske Deres Ønske, når jeg bliver i Stand til at opfylde det.

Venlig Hilsen.
H.P.

 
[1] et kort uden kuvert; dateringen er Skjerbæks gæt. tilbage