Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
13. februar 1935

Bibliografien haft godt Salg

Med min bedste Tak for Laanet returnerer jeg hoslagt Wenzel Tornøes Billede […] Jeg har vedlagt et Par Anmeldelser af Bogen […] Anmeldelsen i Dansk Boghandlertidende er skrevet af den tidligere Direktør for norsk Gyldendal Chr. König. Svend Stolpes Anmeldelse fremkom i Bonniers literäre Magasin. Fornylig1 skrev Sven Stolpe en længere Artikel om Forfatteren i det svenske Konsumentbladet […] Bibliografien har haft et godt Salg og bliver antagelig udsolgt i Løbet af Aaret […]

 
[1] Fornylig: d.v.s. 20.1.1934 (Skjerbæk). tilbage