Henrik Pontoppidan til L.C. Nielsen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 21. marts 1899

endnu mere fremmed


21 Marts 99.
Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Nielsen!

Jeg har tænkt over Deres Forslag1 og er kommen til det bestemte Resultat, at det ikke kan nytte for mig at tænke på at træde i Forbindelse med "Ill. Tidende"2, det være sig nu som Teateranmelder eller på anden Måde. Efter al Sandsynlighed flytter3 jeg snart her fra Byen og bliver da endnu mere 2 fremmed for, hvad der interesserer Samtiden.

Modtag en venlig Hilsen.

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] Forslag: muligvis et forslag fremsat under det møde ud for Frihedsstøtten, som L.C. Nielsen mindes i brevet 20.6.1922. tilbage
[2] Ill. Tidende: L.C. Nielsen var redaktør af Illustreret Tidende det ene år 1899-1900. tilbage
[3] flytter: flytningen til Snertinge fandt sted 16.10.1899. tilbage