L.C. Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lumbsås. 20. juni 1922

den Hæder, De viste mig

Ebbelykkehus, Lumbsaas, Nykøbing Sj. 20/6 22.

Kære Henrik Pontoppidan!

Deres venlige Hilsen, som jeg modtog herude efter et Besøg i København, gjorde mig godt – som det Haandtryk, hvormed De for c. 25 Aar siden besvarede min første Henvendelse til Dem. De husker det næppe; men jeg standsede Dem udfor Frihedsstøtten, i et Ærinde fra "Ill. Tidende", og da jeg havde præsenteret mig og mit Ærinde, spurgte De, uden Ironi, om jeg var "Digteren L.C.N." (Jeg havde Foraaret forinden udgivet en lille overset og ubetydelig Debutbog "Tre Mænd"). Jeg var umaadelig uudviklet, men forstod dog den Hæder, De viste mig, og siden har jeg baaret paa en lønlig Taknemmelighed, som jeg aldrig har faaet givet Udtryk. Da jeg læste den tyske Kronik, glædede jeg mig over at se Deres Kunst værdsat som jeg selv har værdsat den, og som jeg tror Fremtiden mer og mere vil værdsætte den. I mine Øjne er saa meget af mit Kulds Produktion Artisteri og lyrisk Selvoptagethed jeg undtager ikke mig selv√, medens De løfter Dem i Deres strenge Sanddruhed som den ensomme, hvis Blik vi maaske kvier os ved at møde, men i hvem vi erkender Tiden og Evigheden. I Artiklen fandt jeg ingen Overdrivelser men maaske et Par uvæsentlige Misforstaaelser; derfor sendte jeg den, skønt jeg gik ud fra, at Bladet allerede havde gjort det.

Se, dette ser vist naivt ud nedskrevet, hellere havde jeg mundtligt sagt Dem, i hvor dyb Gæld jeg staar til Dem; men jeg kan ikke spadsere her fra Odden og til Vejle. Brevet maa indtil videre bære min Tak til Dem.

Deres hengivne
L.C. Nielsen.