Henrik Pontoppidan til L.C. Nielsen
Sendt fra Lindved pr. Vejle. 12. juni 1922

Misforståelser og Overdrivelser

Lindved pr. Vejle 12.6.22.

Kære Hr. L.C. Nielsen!

Den Avis, jeg for Tiden læser, meddeler, at De er kommen hjem og bor på Odden. Det behøver ikke at forholde sig rigtigt, men jeg vil benytte denne Anledning til at sende Dem min Tak for den tyske Avis1, De så venligt tilsendte mig for nogen Tid siden. Om jeg havde kendt Deres udenlandske Adresse, skulde jeg forlængst have gjort det. Ikke just fordi Artiklen interesserede mig synderligt – dertil var den for fuld af Misforståelser og 2 Overdrivelser – men det glædede mig efter så mange Års Forløb igen at modtage en Hilsen fra Dem.

Venlig Genhilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Avis: Münchner Neueste Nachrichten, 22.1.1922, med Manfred Schröters kronik: "Henrik Pontoppidan". tilbage