Henrik Pontoppidan til L.C. Nielsen
26. februar 1909

vilde blive Selvbiografi

Halls Alle 13
26/2 09.

Kære L.C. Nielsen!

Nej, jeg veed ikke noget nyt at sige om Hegel. Selv Bjørnson erklærer jo, at Kiellands Karakteristik er så omtrent udtømmende. Hvad skulde jeg da have at tilføje? Husk på, at jeg kun kendte ham lidt. Den Betydning, hans store Boggave fik for mig, kan jeg jo dog ikke godt skrive om; det vilde blive et Stykke Selvbiografi og altså slet ikke passe her.

Tak for det tiltænkte Besøg. Jeg var rigtig ærgerlig over, at jeg ikke var hjemme. Det er så længe, siden vi har snakket sammen.

Venlige Hilsner – og vær nu ikke vred, fordi jeg ikke kan imødekomme Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.