L.C. Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 14. august 1899

ganske opgivet "Ill. Tid."

Redaktionen af "Illustreret Tidende" Kjøbenhavn, den 14/8 1899

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Jeg gaar i Angst for, at De skal være borte fra Byen ved Teatrets Aabning, eller at De ganske skal have opgivet "Ill. Tid." som haabløst. Er noget saadant Tilfældet? Eller maa jeg gaa ud fra, hvad jeg, som De ved, overmaade gerne vil have Lov til at tro, at De anmelder det kgl. Teater i Vinter?

Et Par Ord vilde berolige mig, dobbelt hvis de meddelte, at De var her 1ste Sept; De maa dog ikke føle Dem forpligtiget til at komme, saafremt De helst lader mig sejle min egen Sø.

Med venlig Hilsen til Dem og Deres Hustru

er jeg Deres
L.C. Nielsen