Henrik Pontoppidan til L.C. Nielsen
Sendt fra Hjerting. 18. august 1899

bliver ikke i København

18d Avg. 99. p.t. Hjerting
pr. Varde.

Kære Hr. L.C. Nielsen!

Umuligt! Som jeg sagde Dem, da vi sidst talte sammen: jeg bliver ikke i København i Vinter, så alene af den Grund må jeg – som De siger – "lade Dem sejle Deres egen Sø." Jeg vilde ønske, det kunde nytte noget, at jeg ønskede Dem god Bør; men en bedre Teateranmelder, end jeg vilde kunne blive, får De i hvert Fald nok.

Tak for Hilsenen og modtag en venskabelig Genhilsen både fra min Hustru og

Deres hengv.
H. Pontoppidan.