Henrik Pontoppidan til L.C. Nielsen
Sendt fra Dresden. 26. marts 1898

Rohdes Billede ligner mig aldeles ikke

p.t. Dresden
26/3 98

Kære Hr. L.C. Nielsen!

Jeg fik ikke besvaret Deres Brev, inden jeg rejste hjemme fra, hvad De bedes at undskylde, – men jeg havde i de Dage så meget andet at tænke på. Nu er jeg ude for at gennemgå en Kur, der skulde stable mig lidt på Benene igen efter en ødelæggende Nyre- Nerve- Lever-Historie (eller hvad det nu er), og jeg må i denne Tid ikke foretage mig mere hovedbrydende Arbejde, end allerstrengest nødvendigt. 2 De må derfor vente med den Artikel, De ønsker, – og De har jo også Digtere nok at gribe til imens. Rohdes Billede af mig egner sig vist iøvrigt aldeles ikke til Gengivelse, da al dets Virkning beroer på Farven. Det besidder det store Fortrin, at det aldeles ikke ligner mig; det er derved blevet et smukt og interessant Billede, som gør Maleren den største Ære, uden at jeg risikerer at blive genkendt i det (eller ved det). Men det var vel egentlig ikke Deres Mening med at lade mig afbilde i "Ill. Tid.".

Nu nok derom. Og en venlig Hilsen

fra Deres
H. Pontoppidan.