Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. juni 1929

fast og nænsom Hånd

30.6.29. Holmegårdsalle1 2.
Charlottenlund.2

Kære Nexø!

Gennem Fru Eilertsen har jeg fået at vide, at jeg kan vente Dem her til Frokost i Morgen, Mandag, Klk 12½. Jeg glæder mig til [at] se både Dem og Deres Frue og lille Pige. Så får jeg også Lejlighed til at takke Dem for Deres nye Bog, som jeg just i Dag har sluttet. Den har nok ikke allevegne fået 2 en lige god Modtagelse. Mig har den interesseret dybt fra først til sidst. Jeg kan jo nok se, hvad der kunde og måske også√ skulde have været anderledes hist og her. Men i det store og hele er Bogen et nyt Vidnesbyrd om Deres sjeldne Evne til at opbygge en Roman og tage om dens Menneskestof med både fast og nænsom Hånd. – Men nu tales vi jo nærmere ved.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

[nedad i venstre margin:] Jeg bor 4 Minutters Gang fra Ordrup St., og dertil går det Tog fra Hovedbanegården Klk. 1144

 
[1] læs: Holmegårdsvej tilbage
[2] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / f.T. Paladshotellet / Rådhuspladsen 57 / V". Poststemplet "København 30.VI.1929; 5-6 E". tilbage