Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Gentoftegade 19, Gentofte. 27. november 1912

i Færd med at læse "Helten"

Gentoftegade 19
Gentofte.1

Kære Andersen-Nexø!

Tak for Brev. Det skulde glæde mig, dersom De har haft lidt Udbytte af min Fortælling2; – i så Fald er De vist omtrent den eneste, den har tilfredsstillet.

Jeg længes meget efter igen at se Dem og tale med Dem; men jeg kan foreløbigt dårligt komme til Byen. De er jo mere mobil. Vilde det være Dem uoverkommeligt at tage til Gentofte en Dag 2 f. Eks. på Fredag Aften (d. 29d). Vi har Aftensbordet dækket Klk 7, idet vi har bibeholdt de tyske Spisetider. Kan det passe Dem?

Kidde har i et Brev3 fortalt mig, at De har anmeldt hans ny Bog i "Politiken". Da jeg netop er i Færd med at læse "Helten", vilde det interessere mig meget at kende Deres Anmeldelse. Skulde De sidde inde med et Aftryk, hvad De vel nok gør, tjen mig da med at tage det med herud.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] udateret; øverst til venstre tilskrevet med fremmed hånd (af KB?): 27/11 12. Vedlagt en konvolut med adressat: "Forfatteren / Hr. M. Andersen-Nexø / Frederiksberg Allé 5III / København." Poststemplet: "Gjentofte 27.11.12; 7-9 E". tilbage
[2] Fortælling: Torben og Jytte. tilbage
[3] Brev: 24.11.1912. tilbage