Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksberg Allé 5. 25. november 1912

i dette er De Nihilist

Frederiksberg Allé 5III
25-11-12

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg har i Dagene, siden jeg traf Dem læst Deres nye Bog og siger Dem hjærtelig Tak for den. Det er en prægtig Optakt, fuld af Saft og Kraft i Sproget, tilsyneladende aaben – og fuld af dæmoniske Baghold. Jeg har levet sammen med Deres Skikkelser i disse Dage, navnlig med Torben og Jytte, og baade glæder mig til og frygter deres videre Skæbne. Torbens paa en Gang taknemmelige og pinlige Venden tilbage fra Døden har jeg selv oplevet engang, og nu stærkt genkendt; og i Jyttes Vægelsind 2 har De jo grebet om det dybest menneskelige: Vor Ævne til at leve Livet under en stærk Erkendelse af os selv. Vægelsindet har jo været skildret før – som et Kuriosum; jeg har aldrig før set det belyst fra Afgrunden i os. Maaske vil Livet leves med lukkede Øjne; den Dag man aabner dem helt, maa der ryddes op – og saa finder man sig paa bar Bund igen – som Jytte.

Mon De i de kommende Bind vil lukke for Afgrunden og gøre Menneskene lykkelige? her i dette er De Nihilist.

Dr. Weller er jo i Grunden en menneskekærlig Mand.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø