Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksberg Allé 5. 28. november 1912

ikke tilfredsstillet Kritikens Fordringer

Frederiksberg Allé 5III
28-11-12

Kære Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Indbydelsen, men jeg er desværre optaget Fredag Aften – skal ud og læse op. Maa jeg komme en Aften først i Ugen, Mandag f. Eks? Jeg glæder mig til en rolig Samtale. Deres Bog har gjort et stærkt og nyt Indtryk paa mig og sat mit Sind i Spænding. Naar den ikke har tilfredsstillet Kritikens Fordringer, er det til at forstaa. I og for sig er det jo en Absurditet at recensere Ouverturen til en Romanserie for sig alene. Vore gode Bladfolk skulde have nøjedes med at give et Basunstød. 2 Men som de Bærere af Ansvaret for Menneskeheden de er, føler de sig forpligtede til at afsige en Kendelse – der jo let kan omstødes af de efterfølgende Bind. Det er en Situation, der gør sur og gnaven.

Jeg sender vedlagt Kroniken om Kiddes ny Bog.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø