Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Gentoftegade 19, Gentofte. 29. november 1912

Nexø om Kidde

Gentoftegade 19.
29.11.12.1

Kære Andersen-Nexø!

På Mandag altså!

Jeg tilbagesender med Tak den overordenlig velskrevne Artikel2. Den skal vi tale om, når vi ses.

Deres hengv.
H. Ponoppidan.

 
[1] Vedlagt en konvolut med adressat: "Forfatteren / Hr. Martin Andersen-Nexø / Frederiksberg Allé 53 / København." Poststemplet: "Gjentofte 29.11.12; 7-9 E". tilbage
[2] Artikel: Nexøs anmeldelse i Politiken af Harald Kidde: Helten, 18.11.1912. tilbage