Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Brønshøj. 2. juli 1913

et Opraab i "Kultur"Lande

Adrs: Brønshøj, Kbh. 2-7-1913

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg sender Dem hermed et Opraab, som det vilde være rart at have Deres Navn under. Jeg har faaet det fra Fru Nina Bang med Anmodning om at hjælpe hende at skaffe Underskrifter. – De vil under alle Omstændigheder nok returnere mig det omgaaende, da det skal videre ud. Et lignende Opraab som dette cirkulerer vistnok i de forskellige "Kultur" Lande.

Hvordan mon De lever? Jeg længes efter at se og tale 2 med Dem igen. Forhaabentlig lader det sig gøre, naar Ferien er ovre. Om nogle Dage rejser jeg til Bornholm for at tilbringe Ferien der sammen med mine Børn – paa det smukke "Finnedalen".

Jeg har nu, sammen med min gamle Mor og en Kvinde der staar mig meget nær, dannet et Hjem i Brønshøj – en lille hyggelig Rede med frisk Luft til alle Sider. Stedet hedder Holckenhus og ligger i Kløveralle; 1½ Minuts Gang fra Sporvejs-Endestationen er her kun, saa jeg har nem Forbindelse med Byen. Jeg glæder mig til at se Dem herude engang; saa skal jeg til en Forandring præsentere Dem et Menneske der er lykkeligt.

En venlig Hilsen fra
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø