Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. september 1933

Drengeaar – dette halvprivate Skrift


21.9.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Nathansen!

Mon en Hilsen endnu kan nå Dem deroppe i Skyerne eller er De måske nu for Hjemgående? Har De haft det samme utroligt sommerlige Vejr på Fefor, som vi hernede i Danmark, har De været heldig. Dag efter Dag har Solen skinnet og varmet som ved Midsommertid. Herfra ellers blot dette: Jeg har besøgt Galschiøt og fundet ham uforandret undtagen med Hensyn til Hørelsen, der stadig formindskes. Selv har jeg en Tid været en Del utilpas af en Muskelinflammation, 2 der endnu plager mig. Jeg har dog kunnet læse Korrektur på den lille Bog1, som jeg på Galschiøts gentagne Opfordringer bestemte mig til at tage frem af Pulten og nu. Den er næsten færdigtrykt, men Galschiøt må have Ansvaret for Udgivelsen af dette halvprivate Skrift.

Tak for Deres Breve, og bring Deres Frue min Hilsen. Jeg glæder mig til at høre om Deres Oplevelser.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Drengeaar, der udkom 28.10.1933. Se brev fra HP til Galschiøt 12.7.1933. tilbage