Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
30. september 1933

Forfinelsen og Sørgmodigheden

Min kære Herre!

Jeg tænker mig, at det kunde 2 interessere Dem at se medfølgende Billede. Det støtter – synes jeg – Indtrykket af Bogen: Vegheden, Fjernheden, Forfinelsen og Sørgmodigheden, der ikke er fri for et Skær af blodløs Sentimentalitet. Og dog i Hovedindtrykket sympatisk som Bang og Jacobsen gennem Lidelsen, der gennemlyser og besjæler Fysignomiet.

Paa snarligt Gensyn

Deres
HN