Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 21. september 1933

Nazifare

Drosselvej 6 21/9 33

Min kæreste Herre!

Ja, her har De mig igen! Jeg har haft en dejlig Tur i et herligt Land og længes nu efter at se Dem efter den lange Adskillelse. Passer det Dem nu paa Lørdag d. 23de, kommer jeg ved sædvanlig Tid. Blot jeg Lørdag 2 Morgen faar en lille Telefonbesked, er det godt.

Jeg sender Dem vedlagt en Kronik1 fra "Politiken" idag – den er god at faa Forstand af. Hvor er det underligt fra den høje Fjeldluft at komme ned til den urene Atmosfære i Dalen!

Paa Gensyn –

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] Kronik: redaktør Georg Gretors artikel "Nazifaren i Sønderjylland". tilbage