Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
8. februar 1931

Teater og Suppe

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Fr. VIs Allé 12 / F.
[poststemplet:] Charlottenlund 8 FEB 1931

Kære Ven!

Frk. L. var i Teatret i Fredags og morede sig ypperligt. Hun vil til Gengæld nok gøre sig Umage med Suppen, når De kommer her. Mandag er jeg ikke hjemme (dersom Vejr eller Føre da ikke forhindrer det), og Tirsdag får jeg Besøg af en Kammerjunker og Garderkaptajn1, som De vist ikke bryder Dem om at være sammen med. Men Resten af Ugen er jeg hjemme, og vil glæde mig til at se Dem.

Deres hengv
H. P.

 
[1] Garderkaptajn: Axel Pontoppidan, redaktør af Den yngre Slægt Pontoppidan (1931). tilbage