Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
26. februar 1931

jeg har mine dybeste Rødder i Judæa

26 Febr. 31.

Kære Nathansen!

Det var elskværdigt af Dem at sende mig de to "Nationaltidender". Ellers havde jeg måske først fået Deres betydningsfulde Foredrag1 at læse, når det (hvad det vel nok gør) en Gang kommer ud som Pjece på dansk, tysk, jiddisch og måske mange andre Sprog. At et Blad som "Nationaltidende" har ønsket at erhverve det, er et slående Bevis på, at det har haft Bud til mange og haft Evne til at fænge 2 både i jødiske og ikke jødiske Kredse. Jeg for min Part er ikke enig med Dem på alle Punkter, men vel på de væsenligste, og jeg glæder mig til at få udvekslet Tanker med Dem derom, når vi næste Gang mødes omkring Suppeterrinen. Hvad jeg tidligere ofte har fornummet, følte jeg i forstærket Grad under Læsningen, nemlig, at jeg er mere af en Jøde end af en Kristen, og har mine dybeste Rødder i Judæa.

Altså: Tak, og en hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H.P.

 
[1] Foredrag: et foredrag med titlen Jødedom, som Nathansen holdt i februar 1931 i "Jødisk Forening af 1930". Nationaltidende udgav foredraget i to kronikker 22. og 24.2.1931. tilbage