Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
10. januar 1931

Deres Venskab er mig en Trøst

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2 / Charlottenlund
[poststemplet] København F. 12.1.31.

10.1.31

Kære Herre!

Jeg glemte naturligvis de tre Numre af Flensborg Avis1 – de blev vist hængende paa Knagerækken i Entréen. Men 2 jeg kan saa have dem tilgode til næste Gang, vi ses. De skal ikke have Ulejligheden med at sende dem herind.

Tak for de gode Timer, jeg tilbringer hos Dem. Jeg synes, vi nu er hinanden saa nær som kun aandelig og sjælelig Beslægtede kan naa. Deres Venskab er mig en Trøst for mangt og meget, som jeg i Livet har mistet. Imellem Venner er der ellers altid et dødt Rum, som ikke kan udfyldes. Saaledes er det ikke mellem os. Derfor er jeg Dem dybt taknemmelig.

Deres hengivne
H.N.

 
[1] Flensborg Avis: HP skrev 4 artikler med titlen "Randgloser" til Flensborg Avis De kom med ca. en uges mellemrum fra 27.11.1930 til 31.12.1930. tilbage