Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra ukendt. 28. oktober 1930

Kunst og Selvudvikling

28de Oktb. 30.

Kære Nathansen!

Tak for det store Værk1, jeg i Dag har modtaget fra Dem med den så venlige Tilskrift. Jeg glæder mig til at genopfriske Bekendtskabet med de ældre Portrætter og vurdere de to nye (Olaf Poulsen og Fjelstrup). Det første af dem har jeg iøvrigt allerede nysgerrigt kigget på. Det er et yderst levende Billede af Manden både på Gaden, i Kulissen og på Scenen. Man genoplever ham i hans store Roller, og for en Eftertid vil Deres Gengivelse af hans√ Fremstillingsmåde være√ uvurderlig.

En særlig Tak for det Billede, De med Vennehånd har tegnet af mig selv. De slutter Deres Opsats med at sige, at jeg har sat Livet ind på min Kunst. Jeg tror, det vilde have 2 været rigtigere at ombytte det sidste Ord med "Selvudvikling". Men ganske vist, Kunsten har været mig et Middel – og det væsenligste – til Fremme af min åndelige Udvikling gennem de mange År.

På snarlig Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Portrætstudier, 1930, 231 s., rummer kapitler om Henrik Ibsen, Vilhelm Andersen, HP, Harald Kidde, Knud Hjortø, Henrik Cavling, Olaf Poulsen og Peter Fjelstrup. tilbage