Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
24. oktober 1930

fra Nathan i Krogen

24 Octbr 30

Hr.
H. P. Holmegaard!

Da jeg har bragt i Erfaring, at De i den nærmeste Fremtid skifter Husbestyrerinde, og da den tidligere ofte beærede mig med sin Bevaagenhed, tillader jeg mig at henlede den fremtidige Køkkenchefs 2 Opmærksomhed paa min koscher Kødbollefars samt mine Specialiteter Tyrolerkalv og Hamborgerryg. Til særlige Smaamiddage à 2 Personer anbefales ungt Lam, hvortil Forudbestilling modtages efter d. 1ste November.

Med særdeles Agtelse
Nathan i Krogen