Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. oktober 1930

Skilsmisse fra Køkkendamen


22.10.30.
Holmegårdsvej 2.
Ch.

Kære Nathansen!

Jeg har overbragt min Køkkendame Deres Hilsen, som hun blev meget glad for. Nu, umiddelbart foran Skilsmissen, har hun og jeg det med hinanden omtrent som et mange√ Ægtepar, der har set sig gale i Hovedet på hinanden og derfor bestemt sig til at skilles. På Vejen til Overpræsidenten bliver Stemningen mere forsonlig, og foran hans Dør falder de i hinandens Arme. Dette Tableau er dog udelukket i nærværende Tilfælde, da den nye er fæstet, men jeg er forberedt på, at jeg ofte vil komme til 2 at savne Frk. P's gastronomiske Sagkundskab.

Jeg får nu se, hvad den anden kan få ud af en Gryde. Men forresten er jeg til daglig ret ligegyldig for, hvad man sætter for mig; og det var netop det, der ærgrede Frk. P., der er ligeså øm over sin Ære som Kogekunstner som en Lyriker over sit Mesterskab på Strengelegen.

Men hvordan det nu vil gå i Køkkenet i Fremtiden, så håber jeg, at De skal befinde Dem vel her fremdeles. Såsnart den nye er kommen i Trit, ringer jeg til Dem.

Hils Fruen!

Deres hengivne
H. P. Holmegård.