Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 22. oktober 1930

Digtekunst og Kogekunst

Fr. 6 Allé 22.10.30

Min kære Herre!

Jeg er bange for, at De skulde have glemt at bringe Deres Husbestyrerinde Frøken Poulsen, dén Hilsen og Tak, som jeg ikke personlig fik sagt hende. Derfor disse Linier. Hvor ofte har hun ikke givet sit Bidrag til de festlige Timer, vi tilbragte ved Deres Bord, hvor Digtekunst og Kogekunst fandt hinanden i broderlig Forening.

2 Jeg maa med Vemod tænke paa, at Frøken Poulsens Kødbollesuppe nu snart er en saga blott, og at Geneveren skal samle Mug i Hjørneskabet. Men vi vil sikkert ofte, naar vi i Fremtiden sidder bænket paa Holmegaardsvej, lade en Erindringens Taare falde i vore Rødvinsglas og derefter i bevæget Stilhed drikke paa Frøken Poulsens Velgaaende. –

Til Dem selv en hjertelig Hilsen og Tak for igaar. Timerne 3 fløj. Jeg glæder mig hver Gang jeg sætter mig i Toget for at besøge Dem. Vore Sammenkomster er en af den nye Tids herligste Opfindelser.

Paa snarligt Gensyn.

Deres hengivne
Henri Nathansen