Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
1. september 1930

min skæve Dom om Deres Stykke

1.9.30.

Kære Nathansen!

Jeg har endnu meget vanskeligt ved at skrive læseligt, da Lammelsen i højre Side vedvarer. Men jeg må dog sende Dem et Par Linjer for at takke Dem for Brev og ønske Dem (og Deres Stykke) alt godt på den jyske Rejse. Jeg har ikke glemt mit Indtryk af "Indenfor Murene", da Stykket udkom, heller ikke, hvor venligt De optog min skæve Dom om det1. Det er mig altid kært at tænke derpå som et Vidnesbyrd om Deres sande Venskab for mig.

Jeg glæder mig til at se Dem igen! Med Hilsen til Fruen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] skæve Dom: se brev af 3.4.1912. tilbage