Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Santa Margherita. 3. april 1912

egenkærlig Kritik under en Palme

[Postkort adresseret til:] Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Allegade 15 A / København / Danimarca
[poststemplet] Pisa 3 Apr. 12

f. T. Santa Marghrita

Kære H.N.

Vi har ladet Aviskritiken over Deres nye Stykke1 sende herned, og endelig idag har vi modtaget den. Vi kan altså nu lykønske Dem til en Succes. Såvidt jeg kan dømme efter Anmeldelserne, har Stykkets dramatiske Konflikt 2 evig Gyldighed. Hvorfor har De så tidsfæstet det med Firtommersøm? De havde vist gjort vel i at lægge dets Handling et helt Århundrede tilbage i Tiden, ikke for Sandsynlighedens Skyld (som Deres Kritikere enstemmigt har bestridt), men for at fremhæve det historiske Perspektiv. –

Vi modstod ikke Fristelsen til at hoppe over Alperne og spejle os i Middelhavet; men vi hopper om en Ugestid tilbage igen og håber at få Foråret med os. Vi slår os ned i Bad Suggenthal2, pr. Buchholz in Baden, Tyskland.

Jeg sidder daglig under en Palme og læser Rungs "Lønkammeret" med voksende Glæde. Men jeg gør dog også i mit stille Sind mange Randbemærkninger, som en måske altfor egenkærlig Kritik dikterer mig.

Hilsen til Fruen

Deres
H.P.

 
[1] Stykke: Indenfor Murene, der opførtes første gang 23.3.1912 på Det Kongelige Teater. tilbage
[2] Suggenthal: nordøst for Freiburg. Som brevet af 17.4.1912 fra Antoinette P. viser, slog de sig ikke ned her, men i Freiburg. tilbage