Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 7. april 1912

udsolgt hver Aften – Kritiken ugunstig

[Brevkort adresseret til:] Herrn / Schriftsteller Henrik Pontoppidan / Bad Suggenthal / pr. Buchholz / Baden / Deutschland.
[poststemplet:] 8.4.12.

Allégade 15 7.4.12

Kære Henrik Pontoppidan! Jeg har lige modtaget Deres Kort og sender Dem min Tak med det samme. Da jeg ikke kan se om Adressen, som De opgiver, er den endelige, vil jeg ikke sende Dem min Bog og et længere Brev, før De med et Par Ord underretter mig om, at De har slaaet Dem ned, og hvor i Byen De bor. Tænk at mit Stykke skulde blive en saa enorm Sukces. Der har hidtil været udsolgt hver Aften og saa godt som alt til dobbelt og forhøjet Pris. Og det skønt Kritiken var mig ugunstig, navnlig Leopold og Poul Levin1, som smæder mig og hele min Produktion i "Ill. Tid." Men han gør det naturligvis som alle Hadere saa grovt, at Slaget har ramt ham selv og gavnet mig. Selvfølgelig er jeg henrykt – alt er gaaet mange Gange over mine dristigste Forventninger.

G. B. er kommet tilbage, frisk som en Fisk. Vi skulde have været med Nansen i Berlin, men opgav det – Vejret er for modbydeligt. Jeg skal hilse fra Rump2. Nu haaber jeg snart paa et Par Ord med Adressen og sender da Bog og Brev.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Poul Levin: anmeldelse i Illustreret Tidende 31.3.1912, s. 331, undertegnet P. L. Et citat herfra:

Faldet fra den forøvrigt overvurderede Skildring af Jøderne i Daniel Hertz til den i Indenfor Murene viser grelt, hvor farligt "Teatret" er for den, som ikke ejer nogen poetisk Selvstændighed. Om noget Studium af og nogen Forstaaelse af jødiske Kredse i vore Dage, som i Pontoppidans Lykke-Per er der slet ikke Tale, det hele er dramatisk Pastiche, som Forfatteren ganske ubekymret daterer 1912, en Lystighed, som akkurat har det formeget, at den forstemmer, og en "Poesi", der forholder sig til Goldschmidt som en Klodrian til en Digter.

tilbage
[2] Rump: formendlig ingeniøre og kunstsamleren ("Den Rumpske Saling") Johannes Rump (1861-1932) som HP kan have omgåedes i selskab med Johan Rohde og Karl Madsen. Han optræder ingen andre steder i kilderne. tilbage