Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 23. april 1912

de evige Tanker om den næste Bog

[Brevkort adresseret til:] Herrn / Schriftsteller Henrik Pontoppidan / Zasiusstrasse 24 / Freiburg / in Baden.
[poststemplet:] 23.4.12.

Allégade 15 23. 4. 12

Kære Henrik Pontoppidan! De har vel modtaget min Bog. Jeg sendte den straks da jeg fik Kortet fra Deres Kone1. Jeg havde tænkt at sende Dem et langt Brev, men jeg har i disse Dage haft saa umaadelig travlt, at det maa vente lidt endnu. Derfor kun denne lille Hilsen. Jeg har været i Aarhus for at lede de første Prøver paa mit Stykke og tager vist derover iovermorgen for at lede de sidste. Vi har det selvfølgelig godt – Medgang, røde Lygter, all right. Det er dejligt ubekymret at kunne se Aarene imøde – nu og da kan de evige Tanker om den næste Bog, det næste Stykke sløve Sjæl og Legeme. Vi tager i Løbet af Juni en Cykletur paa en Maanedstid, saa vil jeg arbejde ude paa Busserupgård, og i September tager jeg ned i Tyskland og kan maaske træffes med Dem et eller andet idyllisk Sted.

G. B. ligger atter, Aarebetændelsen er brudt ud paany. Foreløbig bliver han i sit Hjem paa Strandboulevarden. Jeg var der igaar, han var som sædvanlig livlig over alle Grænser og væltede sig med de betændte Ben og al Djævelskaben omkring i Sengen, som om han var til Svømmeopvisning paa Helgoland. Det er en ubegribelig Styrke den Mand besidder. Han sér ud, som om han ikke kunde dø.

Nu Farvel for denne Gang. Hils Deres Hustru, la chère Antoinette. Min Kone hilser Deres

H. N.

 
[1] Kortet fra Deres Kone: kortet fra Antoinette Pontoppidan var ikke til HN, men til hans kone. tilbage