Antoinette Pontoppidan til Johanne/Jeanne Nathansen
Sendt fra Freiburg. 17. april 1912

Nathansen i Østersens Tegn

[Postkort med motiv fra "Freiburg i. Br. – das alte und das neue Rathaus" adresseret til:] Fru Henri Nathansen / 15 Allégade. (Havehuset) / Kopenhagen / Dänemark
[poststemplet] Freiburg - Breisgau 17.4.12

17–4–12 Zasiusstrasse 24 Freiburg
in/ Baden

Kære Fru Nathansen

Her har vi igen1 for et Par Måneder fået Bopæl, og glæder os til at få Deres Mands Bog herned. – Tillykke med den stormende Succes! – Nu står Menuen nok igen i Østersen's Tegn i Stedet for i "Silden's". – Vi havde 3 festlige og solvarme Uger i Italien. – Her er koldere, men Skoven er udsprungen, Frugttræer også. Byen er ejendommelig og smuk. Vi går nu ned for at se på en total Solformørkelse2. – Mange venlige Hilsner til Dem begge

Deres heng.
A. Pontoppidan

 
[1] igen: må hentyde til opholdet i byen under bryllupsrejsen i 1893. tilbage
[2] Solformørkelse: i Freiburg var solformørkelsen dog kun partiel. Maksimalt 88% af solskiven var dækket af månen. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage