Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Wiesbaden. 19. marts 1912

Opbrud fra Wiesbaden

[Postkort adresseret til:] Forf. Hr. Henri Nathansen / Allegade 15 A / Kopenhagen / (Dänemark)
[poststemplet] Wiesbaden 19.3.12.

Kære H. N.!

Nu er vi i Opbrudet. Vi rejser ned til Schwarzwald for at søge os en Sommerbolig dèr. Finder vi en sådan, hører De nærmere fra mig. Ellers træffes vi vel i København. – Om 2 Deres nye Stykke veed jeg intet; men det er vel forresten heller ikke kommen frem endnu. Rung har været så elskværdig imod mig at sende mig sin nye Bog1. Den tager jeg med på Rejsen og glæder mig til at læse den i en fredelig Krog dernede mellem de store Bjergskove. Ser De ham, vil De da bringe ham en foreløbig Hilsen fra mig.

Herfra er der intet at fortælle. Disse Linjer skal blot melde Dem vor Afrejse og ønske alt godt over Deres Sidstfødte. Jeg spytter! Jeg spytter!

En Hilsen også til Fruen fra os begge.

Deres hengv.
H. P.

 
[1] Bog: i 1912 udkom Otto Rungs roman Lønkammeret. tilbage