Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Wiesbaden. 29. november 1911

Hvad kostede Nietzsche-Arkivet?

Müllerstrasse 6I
Wiesbaden
29/11 1911

Kære Henri Nathansen!

Jeg har været lidt upasselig et Par Dage, hvorved mit Svar desværre er bleven forsinket. Blot det i det hele ikke nu er bleven forsent med den Sag, dersom den skal være i Orden til Fødselsdagen. Da det jo bl.a. gælder en Indsamling af Penge, er denne kommende√ Juletid omtrent den slettest tænkelige. Men et Forsøg bør dog gøres. Jeg foreslår, at et Par beslutsomme Mænd forbereder Sagen. Kan De ikke en af Dagene gå hen og tale med Otto Benzon og fremstille Planen for ham? Han er Forfatterforeningens Formand og desuden en personlig Ven af G.B., så han er jo selvskreven til at gå i Spidsen. Han er tillige en praktisk Mand, hvis Mening om Planens Gennemførlighed vil have særlig 2 Værdi.

Så er der Bibliotekar Carl S. Petersen som Repræsentant for Sagkundskaben. Flere behøves vel foreløbig ikke.

Den sidstnævnte må velsagtens vide lidt om, hvorledes Nietzsche-Arkivet er bleven bragt til Veje, hvor store Pengemidler man ved dettes Oprettelse har haft at råde over, og hvorledes det administreres1. Derfra kan der vel hentes et eller andet Vink om, hvorledes man bedst skal gribe Sagen an i dette Tilfælde.

Jeg kan umuligt komme hjem nu. Må derfor desværre lægge alt Arbejdet over på andre. Men De skal høre fra mig igen, når jeg bliver i bedre Kondition.

Blot endnu en Lykønskning til det nye Dramas Fuldendelse og Antagelse. Gid De må få megen Glæde af det!

Og så Tak for begge Deres Breve. Det er mig altid en Glæde at høre 3 fra Dem. Modtag venlige Hilsner herfra.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Nietzsche-Arkivet i Weimar blev grundlagt 1894 af FNs søster Elisabeth Förster-Nietzsche. tilbage