Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 13. december 1914

Bogen jo vellykket

Snekkersten.
13.12.14.

Kære Nansen!

Jeg veed, at jeg ikke kan gøre Krav på noget af Honoraret for "Toldere og Syndere", hverken af dets 1ste eller 2det Oplag. Men jeg vil dog spørge Dem, om jeg ikke kan få 400 Kr. hos Dem – trods Krigen og Terminen. Der siges jo igen at være kommen Penge mellem Folk, og nogle af dem flyder dog vel i den gyldendalske Kasse.

Jeg så min Bog smukt anbefalet1 i "København" igår. Om andre Blade har udtalt sig om den, veed jeg ikke; men har Borchsenius Ret, er Bogen 2 jo vellykket.

Jeg læser i disse Dage Åkjærs "Arbejdets Glæde", der til min Overraskelse viser sig at være svært god. Jeg veed ikke, hvorfor jeg har haft Mistillid til den. Måske var det på Grund af Titlen.

Så lader De mig nok med to Ord vide, om jeg tør gøre Regning på at få Pengene. Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] anbefalet: af Otto Borchsenius 12.12.1914. tilbage