Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
8. december 1914

Trykningen kan begynde

6/12 1914

Kære Henrik Pontoppidan!

Vore Breve har krydset hinanden.

Af mit Brev vil De have set, at 1ste Oplag, som sædvanlig, er 2000. Af Friexpl. har vi, gaar jeg ud fra, ogsaa trykt det samme Antal som ellers. Vi maa jo sende alle Bind af Serien til de Blade, der har faaet 1ste Bind. Jeg skriver disse Linjer hjemme. Jeg skal imorgen tidlig, inden jeg lader Breve gaa 2 af, tilføje det nøjagtige Tal, som jeg ikke har her ved Haanden.

Med en Bog som Deres gør det ikke saa meget, at den kommer lidt sent. Af mit forrige Brev véd De jo allerede, at der straks blev Brug for 2det Oplag.

Jeg haaber imorgen paa Kontoret at finde Besked fra Dem ang. dette 2det Opl.: om vi maa gaa i Gang med det.

De bedste Ønsker for Deres Hustru
og de venligste Hilsner. Deres hengivne
Peter Nansen

[side 1 øverst:]
Efterskr. Mandag Morgen. [8.12.1914] Der er trykt 200 Friexpl. (som af de tidligere Bind). Jeg venter med Længsel Deres Tilladelse til at lade 2det Opl. trykke.
Ny Efterskrift. Jeg faar netop nu Besked om, at De har søgt mig i Lørdags Kl. 4½. Og fra Trykkeriet hører jeg, at De har sagt, at 2det Opl. var fastslaaet. Jeg gaar saa ud fra, at Trykningen kan begynde, hvis De ikke inden imorgen lader høre fra Dem brevligt eller telegrafisk.

[side 1 venstre margin:]
2det Opl.: 1000 + 50 Friexpl.

[side 2 venstre margin:]
Jeg har givet Besked ang. Deres Ønsker om at blive fri for Avis-Reklamer.