Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
14. december 1914

Brug for 500 til

14/12 1914

Kære Henrik Pontoppidan!

Hermed de 400 Kr.

Ja, med Rette gør jo den nye Del af Deres Bog stor Lykke. Og det skulde være underligt, om der ikke ogsaa af den blev Brug for 500 til – saadan at alle Delene var trykt i samme Antal (hvad jo ikke vilde virke hemmende for en ny samlet Udgave).

Hvis den Situation kommer til at 2 [indtræffe]1, maa jeg saa faa Deres Forhaands-[tilladelse] til Trykningen af et 3die Opl. [paa] 5002 ?

De bedste Hilsner
fra Deres hengivne
Peter Nansen

Noter:

 
[1] [indtræffe]: Flere ord i venstre del af side 2 er skjult af kopibogopslaget. De bedste bud på de manglende ord er indsat. tilbage
[2] 500: udkom 22.1.1915. tilbage