Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 30. august 1889

giv mig Tid til et Gjennemsyn

30/8 89. Pileallé 7.
Frederiksberg I

Kjære Hr. Nansen!

Jeg er i disse Dage syg og kan ikke tænke på at gjennemse det Manuskript1, jeg har lovet Dem til Septb.-Heftet af "Af Dagens Krønike". Da jeg imidlertid frygter, at jeg ved at trække mig tilbage, kan sætte Dem i Forlegenhed, vil jeg tilbyde Dem en Afskrift af min Kladde, som vist nok kan benyttes. Men naturligvis så' jeg helst, at der blev givet mig Tid til et Gjennemsyn. Må jeg derfor vente 2 for Ex. til på Onsdag for at se, om jeg skulde blive rask nok til at foretage et sådant. Sker det ikke, skal jeg sende Dem Kladden som den er, i Håb om at De vil kunne bruge den.

Hvor megen Plads vil De levne mig? Jeg vil helst have så megen, De på nogen Måde kan undvære, for ikke at komme til at udskyde2 for meget af den temmelig lange Fortælling. Tro nu ikke, det er Honorar-Griskhed, der får mig til at være så ubeskeden. De må gjerne trykke Fortællingen med så små Typer3 og med så mange Linjer på Siden, som De kan få.

Venlig Hilsen
Deres
H. Pontoppidan

 
[1] Manuskript: novellen Et Offer, der kom i septembernummeret 1889 af Af Dagens Krønike, og i omarbejdet form i Skyer i marts 1890. tilbage
[2] udskyde: d.v.s. dele novellen og udskyde resten til næste nummer. tilbage
[3] små Typer: den trykte novelle var ledsaget af en redaktionel kommentar: "Efter Aftale med Forfatteren trykkes Novellen med Petit-Skrift for at undgaa en Deling". tilbage