Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 3. juli 1889

Om et Par Måneder

3/7 89 Pileallé 7
Frederiksberg I

Kjære Hr. Nansen!

Tak for Deres venlige Opfordring. Det skal være mig en Glæde at blive bidragydende til Deres Tidsskrift1; men til det 1ste Hefte beder jeg Dem ikke at vente noget, da jeg sidder midt i noget andet, som jeg dårligt kan forlade.

Om et Par Måneder skal jeg være til Tjeneste, dersom De da har Plads.

Til Lykke med Tidsskriftet.

Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Tidsskrift: Peter Nansens Af Dagens Krønike, hvis første nummer udkom i juli 1889. Pontoppidan bidrog med en novellen "Et Offer", der udkom 3.10.1889 i 3. hæfte af tidsskriftet. tilbage