Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 7. september 1889

meget smukkere

8/9 891 Pileallé 7.
Frederiksberg I

Kjære Hr. Nansen!

Dersom det ikke er for sent, vilde jeg sætte stor Pris på, at min Fortælling blev trykt således som Brevene i v. Qvantens Artikler2. De forekommer mig nemlig at være meget smukkere og langt lettere at læse end hans egen Text.

Men gjør nu forøvrigt, som De selv synes.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brevet er skrevet på et "Korrespondance-Kort" til 4 øre adresseret til "Hr. Redaktør Nansen / "Politiken" / Integade 1 / K." og poststemplet "Kjøbenhavn V 7-9 [Kl.] 12 F" og "K. / Omb. 3 / 7-9-89". tilbage
[2] v. Qvanten: Emil von Qvanten (1827-1903) finlandssvensk forfatter. Skrev artikler om Karl XV's unionsforslag i "Ur dagens krönika", 1889. tilbage