Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 8. september 1889

Muligheden af at få Korr.

Pileallé 7.

Kjære Hr. Nansen!

Når jeg ikke sendte Dem Manuskriptet i Går, lå det i, at jeg havde tænkt mig Muligheden af at få Korr. på 1ste Ark, så jeg havde kunnet beregne, hvormeget af Fortællingen jeg blev nødt til at udskyde.

Nu er jeg kommen i Tanker om, at det afleverede Mskript måske slet ikke rækker til 1ste Ark, og sender derfor indtil det Punkt, hvor Udskydelsen skulde begynde.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Når De blot sender mig to Ord om, hvormeget Manuskriptet fylder, skal jeg sende Dem Resten.