Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 23. september 1889

nødigt under 150 Kr.

Mandag. Pileallé.

Kjære Hr. Nansen!

Jeg véd, De har bandet mig ned i det saligste Himmerig – men hvad skal jeg gjøre? Stoffet svulmer op for mig som en Ballon, og jeg har min Nød med at holde Styr på det. De 63 Sider er alt overskredne; vi√ skal se, om jeg kan knibe det ned til – i det hele – at blive 70, og Slutningen skal jeg i hvert Fald sende Dem i Aften.

Vil det være upassende at forlange 200 Kr. for Fortællingen? I så Fald må De gjærne give mig mindre, dog nødigt under 150 Kr. Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan