Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 24. september 1889

min dybe Anger

Pileallé.
Tirsdag

Kjære Hr. Nansen!

Heller end gjærne sender jeg Dem Slutningen til Afbenyttelse. Jeg troede blot ikke, jeg måtte overskride de 70 Sider. Men jeg vil naturligvis sætte stor Pris på, om De vil give Plads til det alt sammen, da Fortællingens Moral jo først kommer udi Enden.

Jeg er henrykt over 120 Kr. pr. Ark.

Samtidig med dette Brev sender jeg Korrektur til Hr. Langhoff, fra hvem jeg jo fik den.

Tilslut blot et Udtryk for min dybe Anger. Jeg aner, jeg har voldt Dem mere end én bekymret Time, og jeg er bange, De har fået nok af mit Medarbejderskab. Men – jeg har så mange og så meget at passe.

Deres hengivne
H. P.