Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 10. februar 1914

ingen Forståelse i den store Læseverden

Snekkersten.
10.2.14.

Kære Fru Mann!

Jeg kan på det nuværende Tidspunkt ikke gå ind på, at min nye Roman (der ikke bliver på 3 Bind men på mindst 4) udkommer på Tysk, før den er helt færdig. Herhjemme, hvor man dog har så mange flere Forudsætninger for at forstå Bogen, har dens to første Bind foreløbig ingen Forståelse fundet i den store Læseverden, så der er ingen Grund til at tro, at det vilde gå den bedre i Udlandet.

Og hvad nu "Sandinge Menighed" 2 angår, så vilde det dog være en stor Urimelighed at udgive dette Ungdomsarbejde alene. I en kronologisk ordnet Fortællingsamling kunde den måske have sin Plads; men jeg ser den nødig udgivet som en Frugt "af Året". Det må De sige Dr. Kippenberg1.

Jeg tror nok, at Oversættelsen af "Den gl. Adam" har sine store Mangler. Men derom kan jeg ikke dømme.

Med mine "Livserindringer" har det endnu lange Udsigter. Som De måske har set, er jeg nu gerådet i Krig med Præsterne2, og det ser ud, 3 som om jeg ikke kan vente Fred foreløbig.

Jeg beder Dem bringe Dr. Kippenberg en ærbødig Hilsen med Tak for hans Interesse for mine Arbejder, en Interesse, jeg er forundret over, fordi jeg altid i mine Bøger bevæger mig i Forhold, der er specifik danske.

Det er sandt! Endnu har jeg ikke besvaret Spørgsmålet om "Den gamle Adams" eventuelle Nyudgivlse på Insel-Verlag. Jeg vilde da√ foreslå at dele Bogen og udgive "Det ideale Hjem" særskilt. "Ein Ferienabenteuer" ("Den gamle Adam") kunde måske så knyttes sammen med nogle andre 4 af mine mindre Fortællinger (under sin oprindelige Titel) og måske med mine "Krøniker".

Den venligste Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Dr. Kippenberg: leder af Insel-Verlag. tilbage
[2] i Krig med Præsterne: se Kirken og dens Mænd udgivet 6.2.1914. tilbage