Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 21. januar 1914

venter på sin Fortsættelse

Snekkersten.
21.1.14

Kære Fru Mann!

Så vidt jeg veed, er nu alle mine Bøger oversatte til Tysk undtagen "Skyer", Skildringer fra Provisoriernes Dage, der næppe egner sig til Oversættelse, og så "Hans Kvast og Melusine", der endnu venter på sin Fortsættelse. Ja, og så er der "Krøniker", en Samling småbitte Historier, der findes i mine "Fortællinger", Folkeudgaven, hvad forresten også "Skyer" gør. Disse sidste – "Skyerne" – kalder Georg 2 Brandes i sit Essay om mig (i den nylig udkomne Samling "Fugleperspektiv") for "mesterlige"; men jeg tvivler, som sagt, lidt om, at Fremmede kan forstå dem. Men der kunde måske nu være nogen Mening i at foranstalte en lille Samling af mine Småhistorier, et Udvalg, plukket sammen både fra "Krøniker", "Skyer" og "Fra Hytterne" (sidste Udgave). Denne sidstnævnte Bog er i øvrigt allerede i 1896 udkommen på Tysk (hos B. Heymann i Berlin) i en Oversættelse, der skyldes den 3 tyske (slesvigsk fødte) Forfatter Erik Schlaikjer1; men den er ikke fuldstændig. Et Par af Fortællingerne mangler, bl.a. "En Fiskerrede" og "En Idyl".

Hvad der ellers er oversat, og hvor Oversættelserne er bleven anbragt, veed De vistnok bedst, da det alt er Deres Arbejde, undtagen "Den gamle Adam", der udkom for 2 År siden i München ("Süddeutsche Monatshefte").

Jeg kommer nu i Tanker om min Bog "Minder", som jeg selv sætter megen Pris på (den findes også optaget i "Fortællinger"); men jeg tvivler om, at den egner sig til Eksport.

4 Når De nu skriver til Insel-Verlag, vil De måske være så god at takke på mine Vegne√ for de tilsendte Ekpl af "Aus jungen Tagen" og for "Insel-Almanak", som Forlaget har været så elskværdig også at sende mig i År.

Og endnu en Bøn har jeg til Dem. Indlagte Brev2 modtog jeg for noget siden. Vil De gøre mig den Tjeneste at besvare det, og det således, som De anser det for tjenligst for os begge. Jeg tillader mig at vedlægge Porto.

"Storeholt" har De jo fået.

EnDen ønskede√ Fortegnelse over mine udgivne Bøger vedlægges; men jeg svarer ikke for, at den er fuldstændig.

Venlige Hilsener!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Erik: Erich Schlaikjer (1867-1928), se HPs brev til Galschiøt 21.1.1896. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage