Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 6. december 1913

Deres tyske Oversættelse til sin ungarske

Snekkersten.
6.12.13.

Kære Fru Mann.

Jeg har modtaget Pengene, og takker for Ulejligheden.

Medfølgende Brev1 modtog jeg allerede for et Par Måneder siden. Det er ikke blevet besvaret, da jeg ganske har glemt det. Ved et Tilfælde finder jeg det nu mellem nogle andre Breve. Når jeg sender Dem det, er det, fordi det åbenbart er Deres tyske Oversættelse af min Bog, hun vil benytte til sin ungarske, og De har da også Ret til at få Del i det eventuelle Honorar. Vil De påtage Dem Korrespondancen? Og træffe 2 Aftale med Damen, bl.a. om vor Honorar-Andel? Alt imod at få 1/3 af, hvad der måtte indkomme?

2d Del af min nye Roman2 følger her; men det haster jo ikke med Oversættelsen.

Modtag venlige Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Roman: Storeholt, der udkom 29.11.1913. tilbage